Roos Pris 2016 til Dola Bonfils

PRIS. Årets Roos Pris går til instruktør Dola Bonfils for hendes utrættelige engagement og fordomsfri nysgerrighed, samt lysten til at formidle og diskutere sine indsigter på tværs af kunstarter, teknologier og generationer.

"At trænge ind bag magtens strukturer er dokumentaristens vigtigste opgaver," har Dola Bonfils engang udtalt. Og blandt de væsentlige tidligere værker i den flittige instruktørs omfattende filmografi er da også grundige, observerende film om magtens institutioner som politiet, hospitalsvæsenet og gymnasieskolen, inspireret af amerikansk Direct Cinema.

Hun er altid velforberedt og opdateret på allernyeste viden, og hun holder fast i sine ideer, også når de møder modstand eller uforståenhed.

Interessen for samfundsforhold og demokratiske processer – ikke kun i Danmark, men også globalt – har været et markant spor gennem Dola Bonfils' virke. Et andet har været en pioneragtig lyst til at undersøge, hvordan forskellige kunstarter og discipliner som billedkunst, musik, filosofi og naturvidenskab kan berige vores blik på verden.

Fordomsfri nysgerrighed

Roos Prisen uddeles hvert år som påskønnelse for en bemærkelsesværdig indsats for dansk dokumentarfilm, og priskomiteen motiverer valget af den nu 74-årige instruktør således:

"Dola Bonfils tildeles Roos Prisen 2016 for hendes utrættelige engagement og fordomsfri nysgerrighed, for hendes undersøgelser af magtens strukturer og tilværelsens kompleksitet – samt lysten til at formidle og diskutere sine indsigter på tværs af kunstarter, teknologier og generationer.

Dola Bonfils er som skaber, igangsætter, inspirator og formidler drevet af et enormt videbegær. Hendes egne værker spænder vidt i både tematikker og formater – fra observerende dokumentarfilm om magtens institutioner til eksperimenterende film, hvor kunstarterne mødes og nye erkendelser opstår. Intet emne er for vanskeligt, og nye fortælleformer afprøves frygtløst i forsøget på at gøre os alle klogere på tilværelsen.

Kolleger fremhæver Dola Bonfils' grundighed og fasthed. Hun er altid velforberedt og opdateret på allernyeste viden, og hun holder fast i sine ideer, også når de møder modstand eller uforståenhed. Hun fremhæves også for sin omsorg og medmenneskelige interesse – og for sin evne til at se andre menneskers potentiale. En evne, som hun blandt andet udnyttede i perioden som filmkonsulent på Det Danske Filminstitut."

Om Dola Bonfils

Dola Bonfils er født den 22. december 1941 i København. Hun har en baggrund i kunsthistorie og har gennemført basiskursus på Filmskolen. I 1970-73 var hun direktør for dokumentarbiografen Kino Valde i Dagmar Teatrets kælder.

Dola Bonfils har instrueret mere end 20 dokumentarfilm, været initiativtager til tv-serier, kurateret flere udstillinger og har i en lang periode været konsulent for Danida.

I perioden 2004-2009 og igen i 2011 fungerede Dola Bonfils som filmkonsulent på Det Danske Filminstitut. I 2013 stod hun som kurator bag formidlingsinitiativet Sculpting the Past / Fortid fortolket, en udstilling og et website, hvis ambition var at sætte den dokumentariske filmarv i spil for et nutidigt publikum.

Om Roos Prisen

Roos Prisen, der er opkaldt efter dokumentarfilmpioneren Jørgen Roos, blev etableret i 1995 med det formål at "påskønne en særlig bemærkelsesværdig indsats for dokumentarismen i Danmark."

Tidligere prismodtagere er: Jørgen Roos, Jørgen Leth, Sami Saif, Phie Ambo, Janus Billeskov Jansen, Jon Bang Carlsen, Jesper Jargil, Anne Wivel, Tue Steen Müller, Niels Pagh Andersen, Arne Bro, Steen Møller Rasmussen, Tine Fischer, duoen Lise Lense-Møller og Anders Østergaard, Lars Skree, Eva Mulvad, Michael Noer, Adam Nielsen, Signe Byrge Sørensen og Henrik Bohn Ipsen.

Priskomiteen består af sidste års prismodtager, fotograf Henrik Bohn Ipsen, direktør Henrik Bo Nielsen fra Det Danske Filminstitut og afdelingschef Ane Mandrup, også fra Filminstituttet.

Prisoverrækkelsen fandt sted lørdag aften den 20. august på Filmhøjskolen i Ebeltoft under det årlige branchetræf for dokumentarfilmfolk.