Anskaffelsespolitik

Foto: Anton Willemann
Filminstituttets Bibliotek er dansk hovedfagbibliotek inden for emneområderne film og tv. Biblioteket dækker endvidere litteratur om andre områder inden for levende billeder, såsom video, multimedier, 'virtual reality' og computerspil.

Biblioteket indsamler følgende materialekategorier: bøger, småtryk, tidsskrifter, udklip, skriftligt PR-materiale, festivalmateriale, upubliceret manuskriptmateriale samt publicerede ressourcer på mikrofilm/-fiches og elektroniske medier.

Samlingen har internationalt sigte, dog med en særlig forpligtelse for litteratur om dansk film og TV.

Bøger og tidsskrifter

Stort set al fagligt relevant litteratur på de skandinaviske sprog samt på engelsk anskaffes. Litteratur på tysk og fransk anskaffes i vidt omfang. Litteratur på italiensk og spansk anskaffes i mindre omfang. Litteratur på øvrige sprog anskaffes som hovedregel kun hvis de omhandler det pågældende lands egen filmproduktion.

Litteratur om bredere emneområder såsom massemedier generelt, populærkultur og reklame, bliver anskaffet under forudsætning af en relevant dækning af og/eller relevans for Bibliotekets hovedområder.

Følgende materialetyper anskaffes ikke: Filmatiserede romaner, tekniske manualer og film.

Avisudklip

Fra 9 landsdækkende aviser klippes:

Alt om danske filmforhold og personer med tilknytning til den danske filmbranche.

Anmeldelser af danske og udenlandske film med dansk biografpremiere.

Anmeldelser af dansk tv-fiktion.

Donationer

Donationer indlemmes i de respektive samlinger såfremt de udgør et supplement til disse samt i øvrigt opfylder ovennævnte kriterier.

Biblioteket forbeholder sig ret til i visse tilfælde at selektere i en donation med henblik på at udskille det for Biblioteket irrelevante materiale og eventuelt overføre dette til andre samlinger/institutioner.

Særsamlinger omhandlende enkeltpersoner eller enkelte institutioner bevares så vidt muligt som en helhed.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 09:00-21:00
Lørdag: 10:45-21:00
Søndag: 10:45-19:00

Bemandet åbningstid

Tirsdag: 10:00-17:00
Onsdag-Torsdag: 12:00-17:00
Fredag: 12:00-16:00

Uden for den bemandede åbningstid gives der adgang med sundhedskort.

Kontakt


Tlf. +45 3374 3400
bibliotek@dfi.dk