Kommissionen har godkendt Creative Europe Work Programme 2022

EU-Kommissionen forventer gennem Creative Europe-programmet at støtte de kulturelle og kreative sektorer med 385,6 mio. € i 2022 - næsten 100 mio. € mere end i 2021.

Den 13. januar vedtog EU-Kommissionen 2022-arbejdsprogrammet (Work Programme) for Creative Europe, og til februar lanceres de relevante calls.

Få her et overblik over hvilke aktioner, Creative Europe dækker i 2022.

MEDIA-delen

 • Det audiovisuelle publikum: Creative Europe MEDIA vil yde ny støtte til festivalnetværk for at supplere den støtte, der gives til individuelle festivaler under 2021-arbejdsprogrammet. Programmet vil fortsat støtte et netværk af europæiske biografer, europæiske video on demand-netværk og paneuropæiske filmdistributionsstrategier;
 • Audiovisuelle virksomheder: En ny MEDIA 360°-ordning, der lanceres i 2022, vil bygge på synergier inden for førende branchefora, mens støtten til 'Talents & Skills', 'Markets & Networks', filmdistributører og salgsagenter samt 'Innovative Tools & Businessmodels' fornyes;
 • Audiovisuelt indhold: Ny støtte bliver tilgængelig til at udvikle 'Video Games & Immersive Content'. Creative Europe fortsætter med at støtte 'Co-Development', 'Slate Development' og 'Mini Slate Development' samt produktion af 'TV & Online Content';
 • Audiovisuel politik og kommunikation: Gennem dialog og videndeling af analyser og data om tendenser, har Creative Europe til hensigt at fremme en holistisk europæisk audiovisuel politik, baseret på European Audiovisual Observatory og the European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA). Programmet planlægger at konsultere interessenter gennem European Film Forum og at nå ud til publikum gennem Lux Audience Award;
 • Media Invest: MEDIA vil støtte en aktieinvesteringsplatform ved at blande MEDIA-midler med InvestEU-midler for at garantere private investeringer i den audiovisuelle sektor.

Cross Sector-delen

 • Creative Innovation Labs: Creative Europe vil fortsat opfordre til innovative tilgange til skabelse, distribution og markedsføring af indhold på tværs af forskellige sektorer, hvilket også kan bidrage til målene for New European Bauhaus;
 • Støtte til nyhedsmediesektoren: Det nye call Journalism Partnerships vil fokusere på kollaborativ forretningsudvikling og/eller kollaborative journalistiske projekter for at hjælpe den bredere europæiske nyhedsmediesektor med at blive mere bæredygtig og modstandsdygtig;
 • Mediefrihed og mediekendskab: I 2022 vil Creative Europe give en mere stabil støtte til at fremme et mangfoldigt og pluralistisk mediemiljø.

Culture-delen

 • Europæiske samarbejdsprojekter: Calls under denne flagskibs-aktion vil blive lanceret i februar 2022 og være målrettet alle kulturelle og kreative sektorer for at fremme tværnationalt samarbejde, udveksling af best practice, fælles produktion og innovation;
 • Scenekunst og kulturarv: Der lanceres tre nye calls til at støtte musiksektoren gennem 'Music Moves Europe', scenekunstsektoren gennem 'Perform Europe'-initiativet og kulturarv gennem kvalitetsstøtte til Det Europæiske Kulturarvsmærke (European Heritage Label);
 • Bøger og litteratur: Creative Europe vil støtte oversættelsen af ​​litterære værker og udviklingen af ​​udgivelsespartnerskaber samt 'European Book Week', et initiativ til fremme af læsning blandt unge;
 • Priser og initiativer: Creative Europe vil fortsat støtte organiseringen af ​​fire årlige europæiske EU-priser inden for områderne litteratur, musik, arkitektur og kulturarv, i form af tilskud, samt initiativet Europæiske Kulturhovedstæder.

Hvem kan søge Creative Europe-calls?

Offentlige og private organer, der er aktive i de kulturelle og kreative sektorer, kan ansøge om finansiering ved hjælp af Creative Europe Deskene, der er baseret i alle EU-medlemsstater og i tredjelande, der er tilknyttet programmet.

Opdag flere finansieringsmuligheder

Kulturelle og kreative sektorer opfordres til at bruge de to interaktive kortlægningsværktøjer til EU-finansiering: værktøjet om finansieringsmuligheder for audiovisuelle og nyhedsmedie-organisationer og den nyligt lancerede onlineguide CulturEU for enhver anden kultursektor. De interaktive hjemmesider samler mere end 75 finansieringsmuligheder fra 21 forskellige EU-programmer - fra Creative Europe og Horizon Europe til strukturfonde og InvestEU.

 

Læs den originale nyhed på EU-Kommissionens hjemmeside (engelsk).