Jes Nysten

Jes Nysten er teolog, forfatter og filmkritiker og har været filmanmelder ved diverse tidsskrifter og websites, siden han i slutningen af 70'erne skrev for Levende Billeder. Han holder jævnligt filmforedrag rundt i landet og har gennem årene afholdt et utal af kurser om brugen af film i undervisning - både for børn og voksne. Jes Nysten har skrevet en del undervisningsmateriale, bl.a. til Det danske Filminstitut. Han sidder i bestyrelsen af den internationale filmorganisation "Interfilm", sidder i bestyrelsen af "Kirke og Film" og er fast medlem af den jury, der hvert år uddeler den kirkelige filmpris "Gabriel".

Jes Nysten is a theologian and author. He has written film criticism for various journals and websites since the late ’70s, when he was a contributor to Levende Billeder. He regularly lectures on film around the country and over the years has held countless courses, for children and adults, on the use of film in the classroom. Nysten has written a number of teaching materials, including for the Danish Film Institute. He serves on the boards of the international film organisation Interfilm and of Kirke og Film. He is a permanent member of the jury that every year awards the church film award, the Gabriel.