Filmaftalen 2007-2010

Kulturminister Brian Mikkelsen indgik den 27. oktober 2006 en aftale med samtlige Folketingets partier om filmpolitikken for perioden 2007-2010.

Hovedpunkterne i aftalen er:

  • Samme antal spillefilm. Det Danske Filminstitut skal fortsat støtte 80-100 spillefilm de næste fire år.
  • En ny fordelingsnøgle. Fremover skal støttemidlerne fordeles med mindst 40% til 60/40-ordningen og mindst 40% til konsulentordningen.
  • Flere indgange til filmstøtten. De to konsulenter på voksenfilmområdet og den ene konsulent på børne- og ungdomsområdet kan fremover behandle alle typer ansøgninger inden for spillefilm til både børn, unge og voksne. Det samme princip er gennemført for kort- og dokumentarfilm og Talentudviklingsordningen.
  • Øget samarbejde mellem DR, TV 2 og dansk film. I Medieaftalen for 2007-2010 er fastlagt, at tv-stationerne årligt skal bidrage med i alt 145 mio. kr. til dansk film. Samtlige midler øremærkes til spillefilm, kort- og dokumentarfilm og talentudvikling.
  • Talentudvikling inden for fiktion, dokumentarfilm og spil. Samarbejdet mellem DR, TV 2 og Filminstituttet om udvikling af nye talenter udvides, så det omfatter både fiktion og dokumentarfilm. Derudover etableres en ny ordning rettet mod udvikling af spil for børn.
  • Fokus på dokumentarfilmen. Koncentration af støttemidlerne til dokumentarfilm. Derudover skal der formuleres en standardkontrakt for samarbejdet med tv-stationerne.
  • Det lokale biografmiljø og art cinemas. Fortsat støtte til udvikling af det lokale biografmiljø og til art cinemas.
  • Regional filmproduktion. Støtte fra Filminstituttet til regionale filmproduktioner på i alt 28 mio. kr. over den fireårige periode.
  • Europæisk perspektiv på fremtidens filmpolitik. Støtte til ny europæisk tænketank om fremtidens filmpolitik.
  • Økonomisk ramme for filmaftalen 2007-2010. I perioden 2007-2010 er der hvert år afsat ca. 500 mio. kr. til dansk film, inkl. tv-stationernes bidrag på 145 mio. kr. pr. år.

 

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk