ALMENE FORMÅL - STØTTETILDELINGER 2016

Oversigt over samtlige støttetildelinger

Filminstituttet kan yde støtte til fremme af filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark samt sikre mulighed for udvikling af den danske filmbranche også på andre områder end ved direkte filmstøtte.

Der kan blandt andet søges støtte til filmfaglig efteruddannelse i udlandet, afholdelse af kurser, seminarer og anden efteruddannelse i Danmark, publikationer, organisationsstøtte til fremme af forståelse og formidling af film og billedbårne medier samt innovation og konceptudvikling.

Læs mere om støtte til Almene formål

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til projektkoordinator Nikoline Riget, nikoliner@dfi.dk.