Spillefilm - Konsulentordningen

"Lille sommerfugl" er instrueret af Søren Kragh-Jacobsen og produceret af Snowglobe. Filmen er støttet af Filminstituttets konsulentordning.

Formål med støtteordningen

Konsulentordningen for spillefilm har til formål at støtte den gode fortællekunst. 

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud - i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og publikumsappel - fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes som støtte til manuskriptudarbejdelse, til udvikling og til produktion. 

Hvilke film kan støttes?

De filmprojekter, der bliver støttet under konsulentordningen, skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter. Der er ingen særlige krav til genre eller publikumsappel, og konsulentordningen støtter film i alle budgetstørrelser. Der bliver hvert år bevilget produktionsstøtte til 10 - 12 spillefilm under konsulentordningen. 

Som eksempler på film støttet under konsulentordningen kan nævnes 
Onkel, Undtagelsen, Vores mand i Amerika, Drømmebyggerne og Dronningen

Hvem kan ansøge?

Konsulentordningen støtter først og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm. 

Produktions- og udviklingsstøtte kan ydes til en producent. Støtte der kun omhandler udvikling af manuskript kan ydes til en instruktør, forfatter eller producent. 

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages løbende af en af de tre spillefilmkonsulenter. Det er i øjeblikket Kalle Bjerkø, Silje Riise Næss samt Lotte Svendsen (med særligt fokus på film til børn og unge). 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Yderligere information, støttevilkår, standardkontrakt, ansøgningsskema, budgetformular mm findes i højrespalten. 

Tværmedielle projekter

Markedsordningen/Filmkonsulenterne/Spilordningen/New Danish Screen kan også støtte tværmedielle projekter.

Fremover skal et tværmedielt projekt kun søge på én ordning, og al videre sagsbehandling finder sted på den ordning. Vurdering og sagsbehandling vil foregå med inddragelse af faglige medarbejdere fra andre støtteordninger. 

Tværmedielle projekter er projekter, hvor der indgår to eller flere formater, og projektet skal indeholde en filmisk komponent.  
Ansøgningen indsendes til den ordning, der bedømmes til at udgøre hovedformatet i det tværmedielle projekt.
Ved ansøgning på Konsulentordningen for spillefilm og på Markedsordningen skal det ene format være en spillefilm. 

Du finder støttevilkår og mere information om, hvordan man søger om støtte til tværmedielle projekter her.

Yderligere oplysninger: Marianne Moritzen, afdelingschef for Fiktion, 
Telefon: 4046 3757, Email: mariannem@dfi.dk


 

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Kontakt

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Tine Engelbrecht
Projektkoordinator
Tlf. +45 2086 2098
tinee@dfi.dk

Inge Villumsen
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3515
ingev@dfi.dk

Lotte Svendsen
Filmkonsulent, børn og unge
Tlf. +45 2326 2006
lottes@dfi.dk

Kalle Bjerkø
Filmkonsulent, spillefilm
Tlf. +45 3013 0419
kalleb@dfi.dk

Silje Riise Næss
Filmkonsulent
Tlf. +45 3374 3407
siljern@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Lena Seidelin
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2712 7542
lenaj@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Flemming Kaspersen
Redaktør
Tlf. +45 3374 3429
flemmingk@dfi.dk