Publikumsfokus

.
PublikumsFokus er en ny pulje, der kan ansøges på tværs af dokumentar, New Danish Screen og fiktion, og som har til hensigt at øge antallet af projekter, der aktivt arbejder på at få publikum tættere på i udviklings- og produktionsprocessen og understøtte en tværfaglig erfaringsopbygning med publikumsresearch og publikumsudvikling i filmbranchen. Puljen vil understøtte afprøvning og udvikling af metoder til at undersøge publikumsgrundlaget og gå i dialog med sit potentielle publikum.

Formål 

Formålet med PublikumsFokus er at støtte op om producenter, distributører og kreative, som ønsker at arbejde aktivt med at få publikum tættere på for at blive klogere på filmens relevans og betydning for publikum, og skabe grundlag for at positioneringen, lanceringen og kommunikationen af filmen bliver mere præcis og tydelig i forhold til indholdet.

PublikumsFokus skal:

  • bidrage til en forøgelse af det samlede antal film, der undersøger og interagerer med sit potentielle publikum i skabelsesprocessen
  • støtte op om, at producenter høster erfaringer, indsamler viden til gavn for det enkelte projekter, men også deler den med den øvrige filmbranche, for at skabe værdi for branchen som kollektiv
  • stimulere udvikling af nye metoder til publikumsundersøgelser og engagement, der hviler på et gennemarbejdet og velovervejet forarbejde

Initiativet inviterer producenter og kreative til at søge med en idé eller konkret strategi, som kan danne grundlag for en undersøgelse, research i og interaktion med et projekts potentielle publikum og/eller et publikumsengagerende forløb. 

Ansøgere

Ansøgere er som udgangspunkt producenter, i samarbejde med en eller flere fra det kreative hold og gerne i dialog med distributør og ekstern partner, der kan kvalificere metodevalg og sikre en fagligt stærk gennemførelse. Det er en forudsætning for at ansøge initiativet, at producenten eller holdet er i aktiv udvikling eller produktion med et projekt på en af følgende af Filminstituttets støtteordninger: Konsulentordningen for FIKTION, konsulentordning for Kort- og Dokumentarfilm, markedsordningen og NDS.

Redaktion

Vurdering af ansøgninger foretages af en redaktion, der består af Filminstituttets fire lanceringskonsulenter: Sanne Juncker Pedersen, Lena Juhl Seidelin, Stine Teglgaard, Louise Haugstrup Jensen og Mira Bach Hansen, som også står til rådighed for sparring.

TIDLIGERE VILKÅR og vejledninger

Deadlines

  • Initiativet kan ansøges løbende
  • Redaktionen afholder møder hver 14. dag, og sagsbehandlingen er løbende.

Kontakt

Sanne Juncker Pedersen
Strategisk leder af Publikum tættere på
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Lena Seidelin
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2712 7542
lenaj@dfi.dk

Louise Haugstrup Jensen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 5125 5137
louisehj@dfi.dk

Mira Bach Hansen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3112 1003
mirab@dfi.dk

Stine Teglgaard Pedersen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2360 5368
stinetp@dfi.dk