Lavbudgetfilm – Konsulentordningen

På konsulentordningen for spillefilm er der mulighed for at søge støtte til lavbudgetfilm. Muligheden er gældende fra 15. november 2021.

Formål med støtten

Støtten indføres for at stimulere til udvikling og produktion af film, som med et stramt produktionskoncept er tænkt til et lavere budget. Initiativet skal bidrage til udviklingen af dansk film ved på den ene side at give nye talenter mulighed for en højere produktionsfrekvens, på den anden side at styrke innovation ved at tilskynde mindre selskaber til at producere spillefilm tidligere end ellers.

Muligheden for at søge støtte til lavbudgetfilm er ikke en ny ordning som sådan, men en fokuseret prioritering af støttemidlerne inden for konsulentordningen. Initiativet skal sikre en større budgetspredning, så produktion af film på begrænset budget stimuleres, samtidig med at de meget høje støttebehov hos de større, ambitiøse film fortsat kan honoreres.    

Støttevilkår

Initiativet følger de støttevilkår, der gælder for spillefilm under konsulentordningen, samt Filminstituttets almindelige vilkår og vejledninger om lønninger mv.

Dog gælder følgende særlige forhold for ansøgning om lavbudgetstøtte:

  • Støttemuligheden er målrettet lavbudgetfilm med et produktionsbudget på omkring 8 mio. kr., eksklusiv udvikling. Men film med højere budget kan også søge.
  • Produktionsstøtten kan udgøre 75 % af filmens samlede produktionsbudget, dog maksimalt 6 mio. kr.
  • På ansøgningsskemaet skal ansøgeren angive, at de ønsker at søge som lavbudgetfilm. Det drejer sig både om udviklings- og produktionsstøtte. 
  • Allerede igangværende udviklingsprojekter kan efter ønske fra ansøgeren benytte lavbudgetmuligheden.
  • Det er muligt at søge om direkte produktionsstøtte uden forudgående udvikling.

Hvilke projekter kan ansøge?

Støtten til lavbudgetfilm ydes først og fremmest til:

  • en instruktørs anden eller tredje film, og hvor instruktøren typisk har produceret en såkaldt no budget-film eller en film på New Danish Screen med et budget på 4-5 mio. kr. Det betyder dog ikke, at alle andengangsinstruktører skal benytte muligheden. 
  • "sporskiftere", fx meget erfarne dokumentarfilminstruktører, manuskriptforfattere eller skuespillere, der ønsker at instruere en spillefilm, og hvor det ofte vil være hensigtsmæssigt med et mindre budget.

Nyuddannede debutanter skal fortsat søge på New Danish Screen. 

Se øvrige vilkår under konsulentordningen

Find skemaer og se øvrige vilkår beskrevet for konsulentordningen, herunder ansøgning, sagsbehandling, vejledning, distributionsaftaler m.m.

Kontakt

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Claus Ladegaard
Adm. direktør
Tlf. +45 4032 6212
clausl@dfi.dk

Spørgemøde 17. november 2021