Dokumentar og kort fiktion - konsulentordningen

"MIN LILLE HUND MESTER" Instrueret af Maria Mac Dalland og produceret af Toolbox Film

Formål med støtteordningen

Konsulentordningen for Kort- og Dokumentarfilm har til formål at støtte kunstneriske eller oplysende danske kort- og dokumentarfilm.

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud af danske kort- og dokumentarfilm både i henseende til mangfoldighed, volumen, kunstnerisk kvalitet og publikumsappel fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes til idéudvikling, udvikling og produktion.

Hvilke film kan støttes?

Der støttes 30-35 kort- og dokumentarfilm med dansk hovedproducent om året. Heraf er omkring 6-10 film for børn og unge og omkring 4-6 film er med udenlandsk hovedproducent.

De film der bliver støttet skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter eller være oplysende film til undervisningsbrug. Konsulentordningen støtter film som vurderes at have en værdi i et længere tidsperspektiv, og støtter ikke aktualitetsprogrammer til tv. Der er ingen krav til genre eller publikumsappel, blot filmene udnytter deres distributionspotentiale.

Af film støttet i de sidste år kan nævnes Kongernes fald,Venus, Nothing Happens, Hassans Ramadan og Børnene på Silkevejen.

Hvem kan ansøge?

Konsulentordningen støtter først og fremmest filmprojekter med erfarne filminstruktører som tidligere har lavet mere end en kort- eller dokumentarfilm.

Udviklings- og produktionsstøtte kan ydes til en producent.

Udviklingsstøtte til manuskriptudarbejdelse eller research kan ydermere søges af en instruktør eller forfatter.

Idéudvikling  kan ansøges af instruktør alene eller med en producent, manuskriptforfatter eller anden nøgleperson - for yderligere information se fokus på ideudvikling.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages af en af de tre valgte konsulenter for kort- og dokumentarfilm. Det er i øjeblikket Cecilia Lidin, Frank Piasecki Poulsen  og Ulla Hæstrup. Sidstnævnte har særligt fokus på børn og unge.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Yderligere information, støttevilkår, standardkontrakt, ansøgningsskema, budgetformular mm. findes i højrespalten.

Tværmedielle projekter

Markedsordningen/Filmkonsulenterne/Spilordningen/New Danish Screen kan også støtte tværmedielle projekter.

Fremover skal et tværmedielt projekt kun søge på én ordning, og al videre sagsbehandling finder sted på den ordning. Vurdering og sagsbehandling vil foregå med inddragelse af faglige medarbejdere fra andre støtteordninger. 

Du finder støttevilkår og mere information om, hvordan man søger om støtte til tværmedielle projekter her.

tidligere vilkår

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Dokumenter til afslutning

Kontakt

Ane Mandrup
Afdelingschef
Tlf. +45 2027 7872
anem@dfi.dk

Søren Tarp
Producer
Tlf. +45 5099 8422
soerent@dfi.dk

Helle Lilienfeldt
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3529
hellel@dfi.dk

Lone Hey
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3531
loneh@dfi.dk

Cecilia Lidin
Filmkonsulent
Tlf. +45 4013 1914
cecilial@dfi.dk

Ulla Hæstrup
Filmkonsulent, børn & unge
Tlf. +45 2342 0829
ullah@dfi.dk

Frank Piasecki Poulsen
Filmkonsulent
Tlf. + 45 2619 3656
frankp@dfi.dk

Mira Bach Hansen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3112 1003
mirab@dfi.dk

Louise Haugstrup Jensen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 5125 5137
louisehj@dfi.dk