Deltagelse i internationale festivaler

Holdet bag Kød & blod ved Berlinalen 2020, hvor filmen var udtaget til Panorama. Foto: Det Danske Filminstitut
Det Danske Filminstitut kan yde støtte til danske films deltagelse på internationale filmfestivaler.

Støtte til danske films deltagelse på internationale filmfestivaler ydes normalt kun til internationale filmfestivaler, som er prioriterede af DFI, jf. DFI's vejledende liste over prioriterede internationale filmfestivaler.

Det Danske Filminstitut kan desuden yde støtte til aktiviteter, som udbreder kendskabet til og fremmer salget af danske film internationalt, blandt andet ved fælles stande, fælles nordisk promovering, særlige fremstød og andre internationale tiltag ved danske films deltagelse på internationale filmfestivaler, som er prioriterede af DFI.

Alle ansøgninger behandles i henhold til Det Danske Filminstituts "Vilkår for støtte til deltagelse i internationale filmfestivaler samt andre relaterede aktiviteter" af 1. juli 2016 og DFI's festivalvejledning, samt i overensstemmelse med sædvanlig praksis for DFI's udøvelse af filmfaglig skønsmæssig vurdering af ansøgningen samt prioritering af tildelingen af de støttemidler, som forvaltes af DFI i henhold til regelsættet. 

Støtte kan normalt kun ansøges af og ydes til filmens danske producent. Støtte kan i særlige tilfælde efter konkret vurdering ansøges af og ydes direkte til andre interessenter, f.eks. filmens salgsagent, danske ambassader i udlandet og internationale festivaler, som DFI samarbejder med. 

DFI yder normalt kun støtte til danske dokumentarfilms, spillefilms og tv-programmers internationale lancering og andre relaterede aktiviteter, såfremt der er tilknyttet en salgsagent med dokumenteret erfaring med internationalt salg af film og tv-programmer. 

Ved ansøgning om støtte til deltagelse på internationale filmfestivaler og støtte til andre filmrelaterede aktiviteter skal DFI's ansøgningsskema udfyldes og sendes til DFI (int.festivalstotte@dfi.dk) sammen med det samlede budget og finansieringsplan for den ansøgte støtte og aktivitet (ansøgning og budgetskema findes i højre spalte).

Ansøgningen skal normalt være modtaget af DFI to uger før påbegyndelsen af den internationale aktivitet og senest inden påbegyndelsen af den internationale filmfestival eller aktivitet.

Ansøgninger som først er modtaget af DFI samme dag som eller efter filmfestivalens eller aktivitetens påbegyndelse sagsbehandles ikke af DFI og afvises uden yderligere begrundelse. 

Aktiviteter af kulturel og salgsfremmende karakter

Kontakt

Lizette Gram Mygind
Festivalkonsulent, spillefilm
Tlf. +45 2482 3758
lizetteg@dfi.dk

Christian Juhl Lemche
Festivalkonsulent, spillefilm
Tlf. +45 2148 8522
christianjl@dfi.dk

Anne Marie Kürstein
Festivalkonsulent, kort- og dokumentarfilm
Tlf. +45 4041 4697
kurstein@dfi.dk

Signe Egemose Agger
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3517
signea@dfi.dk