MEDIA-støtte

Inden du går i gang med at ansøge Creative Europe om støtte, er du altid velkommen til at kontakte Creative Europe Desken i Danmark - vi kan hurtigt vurdere, om det pågældende selskab og de pågældende projekter egner sig til at søge EU-støtte. Vi foretrækker, at I sender en mail og tekniske spørgsmål besvares skriftligt: katrineb@dfi.dk Du/I er altid velkommen til at booke et møde med os.

Creative Europe er EU's støtteprogram til de kulturelle og kreative sektorer i Europa. Programmet løber i perioden 01.01.2014-31.12.2020 og har et samlet budget på 1,4 mia. euro. 

De kulturelle og kreative sektorer giver Europas enormt rige og forskelligartede kulturarv konkret form og bidrager til udviklingen i vores samfund. Disse sektorer spiller en stor rolle i den europæiske økonomi og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser.

Programmet

 • Beskytter og fremmer kulturel og sproglig alsidighed i Europa og støtter Europas kulturelle mangfoldighed.
 • Bidrager til Europas målsætninger om intelligent, bæredygtig og inkluderende økonomisk vækst.
 • Hjælper de kulturelle og kreative sektorer med at tilpasse sig den digitale tidsalder og globalisering.
 • Giver adgang til nye internationale muligheder, markeder og publikummer.
 • Programmet bygger på succesen bag MEDIA programmet, MEDIA Mundus og EU’s kulturprogram.

Et Kreativt Europa støtter blandt andet

 • Samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser  mellem kulturelle og kreative organisationer både i og udenfor EU.
 • Netværk, der hjælper de kulturelle og kreative sektorer med internationale aktiviteter og med at styrke deres konkurrencedygtighed.
 • Oversættelse og promovering af litterære værker på tværs af markederne i EU.
 • Platforme med kulturelle aktører, der fremmer nye kunstnere og stimulerer et bredt europæisk udbud af kulturelle og kunstneriske værker.
 • Kompetenceudvikling og efteruddannelse for professionelle indenfor den audiovisuelle branche.
 • Udvikling af fiktionsfilm, tv-serier, animationsfilm, kreative dokumentarfilm og computerspil til europæiske biografer, tv-stationer og andre platforme.
 • Salg og distribution af audiovisuelle værker i og uden for Europa.
 • Filmfestivaler, der har europæiske film på programmet.
 • Særlige midler til internationale koproduktioner
 • Publikumsrettede aktiviteter, der kan være med til at udbrede kendskabet til og fremme interessen for europæiske film gennem en bred vifte af arrangementer.

Participant Identification Code (PIC)

E-form

 • Ansøgere skal udfylde ansøgningsskemaet online i en E-form. Ansøgningen skal være afsendt senest kl.12:00 (belgisk tid) på ansøgningsdagen, og vi anbefaler at have alt materiale og tekst forberedt, så E-formen kan udfyldes samlet.

Hvornår kan man forvente at få svar på ansøgningen?

Ansøgere modtager en bekræftelse pr. email, når ansøgningen er modtaget. Svar på støttetilsagn kommer ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen.

Efter ansøgerne er blevet informeret, offentliggøres resultaterne på EU Kommissionens hjemmeside og her på Creative Europe Denmark.


Hvor stor er chancen for at få støtte?

Godkendte ansøgninger bliver evalueret baseret på et pointsystem og ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointantal Ansøgerne med de højest antal point modtager støtte inden for budgetrammerne. Pointsystemet er beskrevet i retningslinjerne.


  MEDIA-delprogrammet

  Under MEDIA-delprogrammet støttes både spillefilm, dokumentarfilm og animationsfilm, og hvert år støttes mere end 300 europæiske filmprojekter. Faktisk støtter Creative Europe 9 ud af 10 europæiske film, som distribueres uden for deres oprindelsesland. Gennem biografnetværket Europa Cinemas støttes desuden over 700 biografer, der hovedsageligt har europæiske film på programmet. Endelig støtter programmet en lang række filmfestivaler, markeder og forskellige efteruddannelsestilbud rundt om i Europa.

  MEDIA-delen omfatter:

  • støtte til udvikling af film, kreativ dokumentar og interaktive værker
  • støtte til produktion af tv-programmer (tv-serier, dokumentar og animation)
  • støtte til distribution af film, kreativ dokumentar og animation
  • støtte til kursusudbyder der tilbyder efteruddannelse til den professionelle branche (se under MEDIA-kurser)
  • støtte til organisationer der bl.a. varetager international markedsføring og festival aktiviteter

  MEDIA Systemet 

  MEDIA-enheden i Bruxelles overser programmets politik og evaluering samt dets budget. Enheden ligger under DG CNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology.

  Executive Agency (EACEA) står for den daglige ledelse af MEDIA-delprogrammet. Dette indbefatter forberedelse og udgivelse af Calls for Proposals, evaluering og indledende udvælgelse af ansøgere og projekter, underskrivning af projektaftaler samt opsyn og kommunikation med støttemodtagere.

  MEDIA Management Commitee udgøres af repræsentanter, sædvanligvis fra ministerier eller nationale støtteorganisationer, for alle medlemslandene. Komiteen superviserer kommissionen i godkendelsen af programmets budget, retningslinjer og støttetildelinger.

  Creative Europe Deske oplyser om MEDIA-støtte. De har desuden til opgave at tilskynde deltagelse i MEDIA-støttede kurser, festivaler og markeder. Der findes en oversigt over samtlige Creative Europe Deske i Europa her.

   

  Vejledning

  EuroCenter og EU-rådgivningsnetværket i Damark, EU.dk, har produceret en pædagogisk vejledningsvideo til Participant Portal

  Kontakt

  Help Desk, Europa-Kommissionen
  (ved tekniske problemer)
  Email: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

  Telefon: +32 2 299 0705